Kérdőív intézményvezetők részére!

Vaskeba Erzsébet vagyok, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Oktatási intézményvezető szak végzős hallgatója. E kérdőív arra szolgál, hogy

megismerhessem, hogy miként vélekedik a jelenlegi intézménye működéséről és

milyen az intézmény jelenlegi vezetése.

A kérdőív kitöltése kb 15 percet vesz igénybe. Válassza a véleményét tükröző értéket 0 és 5 között, ahol: 5 = teljesen egyetért 4

= többségében így van 3 = általában igaz 2 = többnyire nincs így 1 = egyáltalán

nem ért egyet 0 = nincs információja. A „0” megjelölést a kérdőív számított

átlagába nem számít bele!

A kérdőív kitöltése név nélkül történik, az így nyert adatokhoz harmadik

személy nem férhet hozzá. Az adatokat összesítve kezelem, így a kérdőívet

kitöltők személyazonossága nem lesz megállapítható.

Kérdőív elindítása