UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Tolerancja uchodźców wśród Polaków.

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza.

Niniejsza ankieta, przeprowadzana jest wyłącznie w celach naukowych. Informacje zebrane z niej posłużą do napisania pracy magisterskiej z zakresu polityki społecznej pt. „Polityka azylowa w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej”

Czy w Pani/Pana okolicy mieszkają uchodźcy (ludzie którzy opuścili swój kraj z powodu prześladowań lub wojny)?
Wymagana odpowiedź

Czy Pani/Pana zdaniem Polska powinna przyjmować uchodźców?
Wymagana odpowiedź

Ilu uchodźców Pani/Pana zdaniem przybywa do Polski w ciągu roku?
Wymagana odpowiedź

Z jakiego kraju Polska przyjmuje najwięcej uchodźców?
Wymagana odpowiedź

5.Czy Pani/Pana zdaniem, uchodźcy powinni osiedlać się na stałe w Polsce?
Wymagana odpowiedź

Czy uważa Pani/Pan, że uchodźcy są niebezpieczni i mogą stanowić zagrożenie dla Polaków?
Wymagana odpowiedź

Jakie zagrożenia mogliby stanowić uchodźcy Pani/Pana zdaniem? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

Gdyby był/a Pani/Pan przedsiębiorcą zatrudniłby Pani/Pan uchodźcę?
Wymagana odpowiedź

Czy miałby/aby Pan/Pani coś przeciwko gdyby rodzina uchodźców zamieszkała w bliskim sąsiedztwie?
Wymagana odpowiedź

Jakie wg Pani/Pana korzyści mogą wypływać z przyjmowania przez Polskę uchodźców? (można wybrać kilka odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

Czy Pani/Pana zdaniem uchodźcy są godni zaufania?
Wymagana odpowiedź

Czy Pani/Pana zdaniem Polacy są narodem otwartym, chętnie przyjmującym uchodźców ?
Wymagana odpowiedź