Samobójstwa w świetle doświadczeń członków Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

Jestem aktywną zawodowo pielęgniarką i doktorantką na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie kwestionariusza. Ankieta jest anonimowa i niezbędna do napisania przeze mnie pracy doktorskiej pt: "Incydenty suicydalne w świetle doświadczeń członków systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego".

1 Czy w swojej pracy zawodowej brał Pan/Pani udział w akcji ratunkowej samobójcy?
Wymagana odpowiedź

2 Jeśli tak to w jakim czasie od rozpoczęcia pracy?
Wymagana odpowiedź

3 W ilu akcjach dotyczących SAMOBÓJSTW DOKONANYCH Pan/Pani uczestniczył/a? (proszę podać przybliżoną liczbę)
Wymagana odpowiedź

Pozostało 20 znaków

4 Ile spośród nich stanowiły osoby niepełnoletnie?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 20 znaków

5 W ilu akcjach dotyczących NIEDOSZŁYCH SAMOBÓJCÓW Pan/Pani uczestniczyła? (proszę podać przybliżoną liczbę)
Wymagana odpowiedź

Pozostało 20 znaków

6 Ile osób spośród nich stanowiły osoby niepełnoletnie?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 20 znaków

7 Jaką metodę targnięcia się na własne życie NAJCZĘŚCIEJ podejmują poszkodowani? (proszę wybrać jedną metodę)
Wymagana odpowiedź

8 Czy w Pana/Pani miejscu pracy zatrudniony jest psycholog
Wymagana odpowiedź

9 Czy z wiedzy, kompetencji i wsparcia psychologa mogą korzystać także pracownicy?
Wymagana odpowiedź

10 Czy w Pana/Pani zakładzie pracy istnieje jakiś inny system wsparcia psychicznego dla pracowników?
Wymagana odpowiedź

11 Jeśli tak to jaki?

Pozostało 250 znaków

12 Czy w Pana/Pani zakładzie pracy istnieje dodatek do pensji uwzględniający trudne warunki pracy?
Wymagana odpowiedź

13 Czy styczność z samobójcami i uczestniczenie w akcji ratunkowej po próbie samobójczej stanowi dla Pana/Pani obciążenie psychiczne?
Wymagana odpowiedź

14 Czy chciałby Pan/Pani korzystać z systemu wsparcia psychologicznego dla pracowników w miejscu pracy?
Wymagana odpowiedź

15 Czy Pana/Pani zdaniem samobójstwo może stanowić rozwiązanie dla trudnej sytuacji życiowej?
Wymagana odpowiedź

16 Z kim rozmawia Pan/Pani o akcji dotyczącej samobójstwa lub próby samobójczej, w której brał/a Pan/Pani udział? (można wybrać więcej niż jedną odpowiedź)
Wymagana odpowiedź

17 Jakie uczucia wzbudzają w Panu/Pani osoby podejmujące akty samobójcze? (można wybrać max. 3 odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

18 Czy wśród Pana/Pani CZŁONKÓW RODZINY zdarzyły się przypadki SAMOBÓJSTW DOKONANYCH?
Wymagana odpowiedź

19 Czy wśród Pana/Pani CZŁONKÓW RODZINY zdarzyły się przypadki PRÓB SAMOBÓJCZYCH?
Wymagana odpowiedź

20 Czy wśród Pana/Pani PRZYJACIÓŁ zdarzyły się przypadki SAMOBÓJSTW DOKONANYCH?
Wymagana odpowiedź

21 Czy wśród Pana/Pani PRZYJACIÓŁ zdarzyły się przypadki PRÓB SAMOBÓJCZYCH?
Wymagana odpowiedź

22 Co pomaga Panu/Pani rozładować emocje po akcji ratunkowej z udziałem samobójcy? (można wybrać więcej niż jedną odpowiedź)
Wymagana odpowiedź

23 Wiek
Wymagana odpowiedź

24 Płeć
Wymagana odpowiedź

25 Miejsce zamieszkania
Wymagana odpowiedź

26 Stan cywilny
Wymagana odpowiedź

27 Zawód
Wymagana odpowiedź

28 Staż w zawodzie
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

29 Obciążenie pracą zawodową
Wymagana odpowiedź

30 Miejsce pracy.
Wymagana odpowiedź

31 ​Jeśli masz w pamięci historię akcji ratunkowej na rzecz samobójcy, która szczególnie na Ciebie wpłynęła i wywołała silne emocje, proszę podziel się nią poniżej lub skontaktuj się ze mną ( mail: kinga.bloszyk@gmail.com)

Pozostało 1500 znaków

32 Napisz proszę jak radzisz sobie ze stresem po akcji ratunkowej, skąd czerpiesz pomoc w sytuacji stresu i traumy, czy nie wstydzisz się prosić o pomoc?

Pozostało 1500 znaków

33 Zaproponuj proszę swoim kolegom/ koleżankom przeżywającym traumę po akcji z incydentem suicydalnym, jak mogą poradzić sobie w sytuacji stresu

Pozostało 1500 znaków

34 Poniższe zdania opisują różne reakcje ludzi na trudne, przykre, stresujące sytuacje. Zaznacz odpowiedź wybierając jedną z możliwości od 1 do 5 przy każdym stwierdzeniu. Określ w ten sposób jak bardzo angażujesz się w te czynności. 1- nigdy, 2-bardzo rzadko, 3-czasami, 4-często, 5-bardzo często.

1
2
3
4
5
1. Lepiej pilnuję swój czas
2. Koncentruję się na problemie i zastanawiam się
3. Myślę o czasach, gdy było lepiej
4. Staram się przebywać z innymi ludźmi
5. Oskarżam się o zwlekanie
6. Robię to, co uważam za najlepsze
7. Jestem skupiony/a na swoich dolegliwościach
8. Winię siebie, że wpadłem/am w taka sytuację
9. Włóczę się po sklepach
10. Ustalam, co w danej sytuacji jest najważniejsze
11. Staram się zasnąć
12. Objadam się ulubioną potrawą
13. Niepokoję się, że sobie nie poradzę
14. Staję się bardzo napięty/a
15. Myślę o tym jak rozwiązywałem podobne problemy w przeszłości
16. Wmawiam sobie, że to w rzeczywistości nie dzieje się mnie
17. Winię siebie, że zbyt się tym przejmuję
18. Idę coś zjeść na mieście
19. Staję się bardzo przygnębiony/a
20. Kupuję sobie coś
21. Wyznaczam sobie kierunek działania i postępuję zgodnie z nim
22. Obwiniam siebie za to, że nie wiem co robić
23. Idę się zabawić
24. Staram się zrozumieć sytuację
25. "Zastygam w bezruchu" i nie wiem co robić
26. Podejmuję natychmiast właściwe działanie
27. Analizuję sytuację i uczę się na własnych błędach
28. Żałuję, że nie mogę zmienić tego co się stało, lub tego co odczuwałem/am w związku z tym
29. Odwiedzam przyjaciela
30. Martwię się jak sobie z tym poradzę
31. Spędzam czas z bliską osobą
32. Wychodzę na spacer
33. Wmawiam sobie, że to się więcej nie powtórzy
34. Skupiam się na swoich ogólnych brakach
35. Rozmawiam z kimś, kogo rady sobie cenię
36. Analizuję problem zanim zacznę działać
37. Dzwonie do kolegi lub koleżanki
38. Wpadam w złość
39. Zmieniam kolejność spraw do załatwienia
40. Oglądam film
41. Dążę do kontrolowania sytuacji
42. Podejmuję dodatkowy wysiłek aby załatwić sprawę
43. Podchodzę do problemu z różnych stron
44. "Robię sobie wolne" by uciec od problemu
45. Wyładowuję się na innych
46. Wykorzystuje sytuację aby udowodnić, że potrafię tego dokonać
47. Staram się tak zorganizować sprawy, aby zapanować nad sytuacją
48. Oglądam telewizję

35 Zaznacz odpowiedź wybierając jedną z opcji od 1 do 6, określając częstość z jaką doświadczasz odczuć opisanych w poszczególnych zdaniach. 1- nigdy, 2- rzadko, 3- raz lub więcej raz n miesiąc, 4- mniej więcej co tydzień, 5- kilka razy w tygodniu, 6- codziennie.

1
2
3
4
5
6
1. Czuję, że moja praca wyczerpuje mnie fizycznie
2. Mam poczucie, że jestem w stanie odpowiednio organizować sobie pracę wymaganą na moim stanowisku
3. Wydaje mi się, że mam do czynienia z trudniejszymi pacjentami niż inni
4. Czuję, że praca pasjonuje mnie tak jak dawniej
5. Moi pacjenci wydaja mi się niewdzięczni
6. Jestem zadowolony/a, że w pracy zalazłem/am to, czego szukałem/am
7. W pracy czuję się pod presją
8. Sądzę, że w pracy dobrze dogaduję się z innymi
9. Czuję, że moje ideały zawodowe wciąż motywują mnie do pracy
10. W pracy czuję się spięty/a
11. Myślę, że w pracy skutecznie radzię sobie z większością problemów
12. Mam wrażenie, że większość pacjentów nie postępuje wg moich wskazówek
13. Czuję, że nie jestem w stanie mierzyć się z problemami moich pacjentów
14. Relacje z moimi pacjentami dają mi satysfakcję
15. Myślę, że gdybym mógł/mogła cofnąć czas to wybrałbym/ałabym inny zawód
16. Kiedy pracuje czuję się pełen/pełna energii
17. Czuje, że nie mam wystarczających kompetencji, by stawić czoła temu, co nieprzewidziane
18. Uważam, że najprzyjemniejszą częścią mojej pracy są kontakty z pacjentami
19. Wątpię, czy to co robię ma jakąkolwiek wartość
20. Nie czuje się na siłach osiągać celów, które powinienem/am realizować
21. Czuję się rozczarowany/a swoja pracą, bo nie spełnia moich oczekiwań
22. Wystarczy mi krótka przerwa w pracy żeby odzyskać energię
23. Biorę sobie do serca problemy moich pacjentów
24. Praca sprawia, że czuję się aktywny/a i pełen/na energii.