Enquete energiegemeenschappen MNext

Geachte Heer / Mevrouw, dank dat u wilt deelnemen aan onze enquête over energiegemeenschappen. Hier heel kort wat een energiegemeenschap inhoudt:

Een energiegemeenschap is een groep mensen die samenwerkt om energie te produceren, te delen en te gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat ze zonnepanelen op hun daken installeren en de opgewekte elektriciteit delen met elkaar, of dat ze samen investeren in andere duurzame energiebronnen. 

Enquête starten