Pôsobenie dištančného vyučovania na študentov stredných škôl/ gymnazií

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník