Logopedická péče u dětí s PAS

Vážení rodiče,

ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který se týká logopedické péče u dětí s PAS. Dotazník obsahuje 44 otázek, je anonymní a jeho výsledky budou zveřejněny v bakalářské práci, na kterou Vám v případě zájmu zašlu odkaz.

1. Uveďte pohlaví Vašeho dítěte
Povinná odpověď

2. Uveďte věk Vašeho dítěte
Povinná odpověď

3. Uveďte, zda má Vaše dítě sourozence
Povinná odpověď

4. Uveďte, kdy se objevilo první podezření na poruchu ve vývoji Vašeho dítěte
Povinná odpověď

5. Uveďte, kdo toto podezření pojal
Povinná odpověď

6. Uveďte, prosím, kdy se u Vašeho dítěte začalo mluvit o možné přítomnosti poruchy autistického spektra (PAS)
Povinná odpověď

7. Uveďte, prosím, na základě čeho se tato porucha usuzovala
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

8. Uveďte, prosím, kdy byla porucha autistického spektra u Vašeho dítěte potvrzena
Povinná odpověď

9. Uveďte, prosím, jaká vyšetření předcházela určení diagnózy
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

10. Uveďte, zda má Vaše dítě diagnostikován také některý ze stupňů mentálního postižení
Povinná odpověď

11. Uveďte, prosím, zda má Vaše dítě ještě jiné zdravotní problémy nebo další přidružená postižení
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

12. Uveďte, jaký typ PAS byl u Vašeho dítěte potvrzen
Povinná odpověď

13. Uveďte, jaké potíže v oblasti komunikace se u Vašeho dítěte nejvíce projevují (můžete vybrat více odpovědí)
Povinná odpověď

14. Uveďte, prosím, v jakém věku Vaše dítě navázalo první zrakový kontakt s jinou osobou
Povinná odpověď

15. Uveďte, prosím, v jakém věku začalo Vaše dítě komunikovat (jakýmkoli způsobem)
Povinná odpověď

16. Uveďte, kdy byla Vašemu dítěti doporučena logopedická péče
Povinná odpověď

17. Uveďte, kdo logopedickou péči doporučil
Povinná odpověď

18. Uveďte, zda byla na základě doporučené zahájena logopedická péče
Povinná odpověď

19. Uveďte, kde logopedická péče probíhala/probíhá
Povinná odpověď

20. Uveďte, zda jste měnili zařízení, kde poskytují logopedickou péči Vašemu dítěti a z jakého důvodu
Povinná odpověď

21. Uveďte, kdy jste u Vašeho dítěte pozorovali pokrok v komunikačních dovednostech
Povinná odpověď

22. Uveďte, v jaké oblasti komunikace se pokrok projevil nejdříve. Seřaďte podle míry projevu (první místo nejvíce, poslední nejméně)
Povinná odpověď

 • 1. navázání kontaktu
 • 2. porozumění jednoduchým příkazům
 • 3. vyjádření souhlasu/nesouhlasu
 • 4. projev žádosti
 • 5. vyjádření emocí
 • 6. užívání slabik jako jednoduchých vět
 • 7.
Zbývá 100 znaků

23. Uveďte, zda jste v komunikaci s dítětem využívali alternativní způsoby komunikace před zahájením logopedické péče

24. Uveďte, jaké metody komunikace to byly

25. Uveďte jaký způsob komunikace využívá Vaše dítě nyní
Povinná odpověď

26. Pokud jste dospěli do fáze mluvené řeči u dítěte nebo kombinace mluvené řeči s jiným komunikačním systémem, uveďte, prosím, v jakém věku to bylo

27. Uveďte, prosím, specifika v komunikaci Vašeho dítěte
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

28. Seřaďte činnosti, které dělají dítěti v komunikaci největší problém (1.místo největší problém, 8. místo nejmenší problém/bez problému)
Povinná odpověď

 • 1. navázání kontaktu
 • 2. porozumění jednoduchým příkazům
 • 3. vyjádření souhlasu/nesouhlasu
 • 4. projev žádosti
 • 5. vyjádření emocí
 • 6. užívání slabik jako jednoslovných vět
 • 7. užívání slov
 • 8. udržení komunikace

29. Uveďte, jak častá jsou logopedická sezení Vašeho dítěte
Povinná odpověď

30. Uveďte, zda jste navštěvovali s dítětem mateřské centrum nebo jiné zařízení před MŠ
Povinná odpověď

31. Uveďte, zda Vaše dítě navštěvuje nebo navštěvovalo MŠ nebo denní stacionář
Povinná odpověď

32. Uveďte, v jakém věku dítě nastoupilo do MŠ/stacionáře

33. Uveďte, o jaký typ MŠ/stacionáře se jednalo/jedná

34. Uveďte, jaká byla úroveň komunikačních schopností dítěte před nástupem do MŠ/stacionáře

35. Uveďte, zda se změnila úroveň komunikačních schopností dítěte po 1. roce v MŠ/ ve stacionáři

36. Uveďte, zda se změnila úroveň sociálních dovedností dítěte po 1. roce v MŠ/ve stacionáři

37. Uveďte, jak probíhala u dítěte adaptace na nové prostředí? (můžete vybrat více odpovědí)

38. Uveďte, zda bylo dítě integrováno

39. Uveďte, v jakém věku k integraci došlo

40. Uveďte, zda dítě mělo osobního asistenta nebo fungoval asistent pedagoga

41. Uveďte, jaké další prvky speciálně pedagogické podpory zařízení zajišťující integraci využívalo

Zbývá 1500 znaků

42. Uveďte, v jakém věku dítě nastoupilo do ZŠ / v jakém věku je plánován nástup do ZŠ
Povinná odpověď

43. Uveďte, jaký typ ZŠ to byl / bude
Povinná odpověď

44. V případě, že už dítě do školy nastoupilo, uveďte, jak probíhala adaptace na školní prostředí

Zde je prostor pro Vaše další vyjádření k dotazníku či další informace, pro které jste nenalezli otázky v dotazníku.

Zbývá 1500 znaků

Vážení rodiče, děkuji Vám za Váš čas. V případě, že byste měli zájem o zaslání výsledků dotazníkového šetření či mojí bakalářské práce na téma „Logopedická péče u dětí s PAS“, vyplňte prosím svoji e-mailovou adresu. Děkuji Helena Gajdošíková

Zbývá 250 znaků