.

Percentatges + Persones

!!!!Aquesta enquesta està elaborada amb fins democràtics.

IMPORTANT; respectar els enunciats com per exemple ficar el nom corresponent i votar NOMÉS UNA VEGADA (els noms no són visibles

Enquesta per escollir els PERCENTATGES pertinents a :

1) percentatge per decidir nous integrans

2) percentatge aplicable a altres decisions de la penya

D'altra banda també es votarà les candidatures dels possibles nous integrants.

Protegido
PERCENTATGES+ PERSONES
1

1. Escriu el teu nom

Nom real, no visible a l'hora de visualitzar la resposta ja que s'adjudica un número aleatori en el mateix programa.
PERCENTATGES+ PERSONES
2

2. Percentatges respecte possibles nous integrants

Seleccione una respuesta
PERCENTATGES+ PERSONES
3

3. PERCENTATGE altres decisions penya*

Seleccione una respuesta
PERCENTATGES+ PERSONES

En la pàgina següent apareixeran els perfils dels possibles nous integrants a la penya.

Podeu votar més d'una opció.

PERCENTATGES+ PERSONES
4

4. Rebollo*

Seleccione una respuesta
PERCENTATGES+ PERSONES
5

5. Carla L*

Seleccione una respuesta
PERCENTATGES+ PERSONES
6

6. Lluna

Seleccione una respuesta
PERCENTATGES+ PERSONES
7

7. Iulia

Seleccione una respuesta
PERCENTATGES+ PERSONES
8

8. Lucia

Seleccione una respuesta
PERCENTATGES+ PERSONES
9

9. Gal•la

Seleccione una respuesta
PERCENTATGES+ PERSONES
10

10. Zapata*

Seleccione una respuesta
PERCENTATGES+ PERSONES
11

11. Silvia Garcia

Seleccione una respuesta