.

Prieskum inteligenccie Lukáša Ceba

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Aké je vaše celkové hodnotenie inteligencie Lukáša Ceba?

Vyberte jednu možnosť.
2

Ako by ste ohodnotili inteligenciu Lukáša Ceba na stupnici od 1 do 10?

Vyberte počet hviezdičiek podľa svojej preferencie.
3

Aké je vaše zdôvodnenie pre predchádzajúcu odpoveď?

Napíšte krátky komentár.
4

Aký je váš názor na analytické schopnosti Lukáša Ceba?

Vyberte jednu možnosť.
5

Myslíte si, že Lukáš Ceba prejavuje kreativitu vo svojich riešeniach?

Vyberte jednu možnosť.
6

V akých situáciách sa podľa vás prejaví intelekt Lukáša Ceba najviac?

Napíšte svoju odpoveď.
7

Ako by ste zhodnotili logické myslenie Lukáša Ceba?

Vyberte jednu možnosť.
8

Aký vplyv má inteligencia Lukáša Ceba na jeho výsledky vo vedeckých oblastiach?

Vyjadrite svoj názor.
9

Ako by ste zhodnotili schopnosť riešiť problémy u Lukáša Ceba?

Vyberte jednu možnosť.
10

Má Lukáš Ceba podľa vás schopnosť učiť sa nové veci rýchlo?

Vyberte jednu možnosť.