Profielwerkstuk BSM

Hallo,

Wij zijn Emma Spijkers en Pien van der Wijst. Wij hebben als profielwerkstuk voor het vak BSM (beweging, sport en maatschappij) gekozen. We gaan onderzoeken of sport een positieve invloed heeft op het stressniveau. Wij willen jullie hierbij vragen om onze enquête in te vullen. Dit kost je ongeveer 5 minuten.

Alvast bedankt!

Bent u een man of vrouw?
Vereist antwoord

Wat is uw leeftijd?
Vereist antwoord

Welke sport/sporten doet u?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

Waarom sport u?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

Denkt u dat stress ongezond is?
Vereist antwoord

Heeft u wel eens last van stress? (Zo nee, dan bent u klaar met de enquête en kunt u de resultaten inleveren.)
Vereist antwoord

Zo ja, waardoor komt die stress dan? (school, thuissituatie enz.)

250 tekens resterend

Helpt sporten tegen stress bij u? Zo ja, waardoor? (ontspanning, teamgenoten enz.)

250 tekens resterend

Denkt u dat de stress door middel van sporten wegblijft? Zo ja, waardoor? (ontspanning, teamgenoten enz.)

250 tekens resterend

Vindt u het fijner om een teamsport te doen als u stress heeft, of sport u dan liever alleen?