.

Znalost rizik návykových látek

Zdravím, tady Ivčis ,která zas maří něco na poslední chvíli… je tu pár otázek na ,které když mi odpovíš tak mi moc pomůžeš. 

Díky <3

Přijď někdy za to na pizzu 🍕

Zabezpečeno
Tady jsou otázky, stačí stručně ale hlavně prosím upřímně 🙏🏻
1

Napište příčiny ,které by vás motivovaly užití návykových látek

V jaké situaci či období…
2

Jaká byla vaše první zkušenost s návykovými látkami ?

Pokud jste nějakou měli.
3

V kolika letech jste se poprvé setkali s návykovými látkami?

Popřípadě jak jste se k nim dostali, v jaké situaci…
4

Máte povědomí o možných zdravotních rizicích spojených s užíváním návykových látek?

Vyberte odpověď, která nejlépe odpovídá vašemu povědomí o zdravotních rizicích.
5

Jak byste zhodnotili vaši znalost rizik spojených s užíváním návykových látek?

Ohodnoťte vaši znalost na stupnici od 1 do 10, kde 1 znamená minimální znalost a 10 maximální znalost.
6

Jaké informační zdroje využíváte k získání informací o rizicích návykových látek?

Napište prosím, odkud čerpáte informace týkající se rizik užívání návykových látek.
7

Považujete rizika spojená s užíváním návykových látek za vážný anebo zanedbatelný problém?

Vyberte, zda považujete rizika za závažný nebo nezávažný problém.
8

Máte ve svém okolí někoho, kdo se potýká s problémy spojenými s užíváním návykových látek?

Odpovězte, zda máte ve svém okolí někoho, kdo má s návykovými látkami problémy.
9

Jak často se setkáváte s informacemi o rizicích spojených s užíváním návykových látek?

Zvolte, jak často se dostáváte do kontaktu s informacemi o rizicích užívání návykových látek.
10

Může užívání návykových látek vést k závislosti?

Vyjádřete svůj názor na to, zda užívání návykových látek může způsobit závislost.
11

Jaké jsou podle vás nejčastější důsledky užívání návykových látek?

Napište, jaké důsledky si myslíte, že mohou nastat v důsledku užívání návykových látek.
12

Jak byste zhodnotili informovanost veřejnosti o rizicích návykových látek?

Ohodnoťte podle vašeho názoru, jak dobře je veřejnost informována o rizicích návykových látek.
13

Co by podle vás mělo být důležité sdělovat ve veřejné prevenci rizik spojených s užíváním návykových látek?

Napište, jaké informace by měly být důležité při prevenci rizik návykových látek.
Tady jsou otázky, stačí stručně ale hlavně prosím upřímně 🙏🏻