OBSERVERA: Detta är enkätens förhandsvisning, svaren du fyller i här sparas INTE. Klicka här om du vill fylla i enkäten.

Idrottsskador inom Svensk Judo

Svarinsamlingen avslutades.

Hej!

Vi är två studenter på Högskolan Dalarna som går sista året på Idrottstränarprogrammet. Vi ska göra en studie där vi ska kartlägga och kategorisera de vanligaste skadorna inom svensk judo, när och hur de uppstår.

Studien består av en enkät med 12 frågor och vi skulle uppskatta om du kunde fylla i den. Enkäten tar ca 5-10 minuter att fylla i.

Informationen som samlas in är anonym och kommer enbart användas i forskningssyfte. Alla som deltar har rätt att när som helst dra sig ur undersökningen.

Ingen under 18 år får delta i studien.

OBS! Många frågor går att svara flera svarsalternativ på!

Tack på förhand.

Vid frågor angående enkäten/studien kontakta

Camilla Lindström - 0704928408

Amanda Carlsson - 0700914761

Kön
Obligatoriskt svar

Har du någon gång skadat dig under en judoaktivitet?
Obligatoriskt svar

Vid vilken ålder skedde skadan/skadorna?

Hur länge hade du tränat judo när skadan skedde?

Vilken kroppsdel skadades?

Vilken typ av skada?

Hur många skador har du fått av judon?

När skedde skadan?

Om skadan skedde under tävling, under vilken period av tävlingen uppstod skadan?

Om skadan skedde under träning, under vilken period skedde skadan?

Om skadan skedde under träning var motståndaren tyngre, lättare eller vägde ni lika mycket?

Under vilket scenario skedde skadan?