Հաշմանդամություն ունեցող անձանց ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների քարտեզագրման հարցաթերթ

Հարգելի´ հաշմանդամություն ունեցող անձանց ծառայություններ մատուցող

«Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ը «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար ծառայությունների հասանելիության բարելավում» ծրագրի շրջանակներում իրականացնում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց մատուցվող ծառայությունների քարտեզագրում: Հաշվի առնելով այն փաստը, որ Ձեր կազմակերպությունը հանդիսանում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց ծառայություններ մատուցող կառույց խնդրում ենք Ձեզ տրամադրել 15 րոպե ժամանակ և պատասխանել հարցաթերթում ներառված հարցերին: Սույն հարցման շրջանակներում հավաքագրված տեղեկատվությունը ներկայացվելու է «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց մատուցվող ծառայությունների առցանց տեղեկատվական կենտրոն» բազմագործառութային և օգտվողի համար հարմարեցված ալգորիթմներ ներառող համակարգում, որի միջոցով հաշմանդամություն ունեցող անձը հնարավորություն կստանա մատչելի ու առավելագույնս ավտոմատացված միջավայրում ծանոթանալ Ձեր կազմակերպությանը և Ձեր կողմից մատուցվող ծառայություններին՝ օգտագործելով նաև տարբեր սահմանափակումների (տեսողություն, լսողություն և այլն) դեպքում ադապտացված գործիքներ: Տեղեկացնում ենք նաև, որ ծրագրի արդյունքում Ձեզ կներկայացնենք մշակված քարտեզագրման համակարգը։

Հարգանքով՝

Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ

1. Կազմակերպության վերաբերյալ առաջնային տեղեկատվություն

1 Կազմակերպության անվանումը

250 characters remaining

2 Կազմակերպությունը միջազգային է

3 Կազմակերպության տնտեսական գործունեության հատվածը

100 characters remaining

4 Կազմակերպաիրավական ձևը

100 characters remaining

5 Կազմակերպության գլխավոր գրասենյակի հասցեն

6 Կազմակերպության գլխավոր գրասենյակի հեռախոսահամարը

20 characters remaining

7 Կազմակերպության մասնաճյուղ(եր)ի հասցեն և հեռախոսը

Մասնաճյուղի անվանում
Հասցե
Հեռախոս
1
Մասնաճյուղի անվանում Հասցե Հեռախոս
2
Մասնաճյուղի անվանում Հասցե Հեռախոս
3
Մասնաճյուղի անվանում Հասցե Հեռախոս
4
Մասնաճյուղի անվանում Հասցե Հեռախոս
5
Մասնաճյուղի անվանում Հասցե Հեռախոս
6
Մասնաճյուղի անվանում Հասցե Հեռախոս
7
Մասնաճյուղի անվանում Հասցե Հեռախոս
8
Մասնաճյուղի անվանում Հասցե Հեռախոս
9
Մասնաճյուղի անվանում Հասցե Հեռախոս
10
Մասնաճյուղի անվանում Հասցե Հեռախոս
11
Մասնաճյուղի անվանում Հասցե Հեռախոս
12
Մասնաճյուղի անվանում Հասցե Հեռախոս
13
Մասնաճյուղի անվանում Հասցե Հեռախոս
14
Մասնաճյուղի անվանում Հասցե Հեռախոս
15
Մասնաճյուղի անվանում Հասցե Հեռախոս
16
Մասնաճյուղի անվանում Հասցե Հեռախոս
17
Մասնաճյուղի անվանում Հասցե Հեռախոս
18
Մասնաճյուղի անվանում Հասցե Հեռախոս
19
Մասնաճյուղի անվանում Հասցե Հեռախոս
20
Մասնաճյուղի անվանում Հասցե Հեռախոս

8 Ո՞ր մարզերում եք մատուցում ծառայություններ

9 Նշեք թե ընտրված մարզերի որ քաղաքներում կամ գյուղերում եք մատուցում ծառայություններ

Նշեք մարզի անվանումը այնուհետ քաղաքի կամ գյուղի անվանումը

1500 characters remaining

10 Ի՞նչ հիմունքներով են ծառայությունները մատուցվում

100 characters remaining

11 Կազմակերպության աշխատանքային ժամերը

Աշխատանքային ժամերը մուտքագրել հետևյալ ձևով` 00:00-00:00

Աշխատանքային Ժամները
Երկուշաբթի-ուրբաթ
Աշխատանքային Ժամները
Շաբաթ
Աշխատանքային Ժամները
Կիրակի
Աշխատանքային Ժամները

12 Տվյալներ հետադարձ կապի համար

Տվյալներ
Էլեկտրոնային փոստի հասցե
Տվյալներ
Հեռախոսահամար
Տվյալներ
Վեբ-կայքի հասցե
Տվյալներ
Ֆեյսբուքյան էջի հասցե
Տվյալներ

13 Կազմակերպության կողմից տարվա ընթացքում սպասարկվող հաշմանդամություն ունեցող անձանց ընդհանուր թիվը

20 characters remaining

14 Կազմակերպության վերաբերյալ այլ համառոտ տեղեկատվություն

Կազմակերպության հիմնադրման տարեթիվը, առաքելությունը, նպատակը, տեսլականը և այլն:

1500 characters remaining

15 Կազմակերպության կողմից հաշմանդամություն ունեցող անձանց մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ առաջնային տեղեկատվություն

Ծառայության տեսակը

16 Բժշկական վերականգնում

Շահառուներին ծառայության մատուցման տեսակը՝ ըստ հաշմանդամության առանձին խմբերի:

Հաշմանդամության 1-ին խումբ
Հաշմանդամության 2-րդ խումբ
Հաշմանդամության 3-րդ խումբ
Հաշմանդամ երեխա
Ախտորոշում
Դեղորայքային բուժում
Կինեզոթերապիա
Մանուալ թերապիա բուժական մերսում
Ճառագայթային բուժում
Քիմիոթերապիա
Ֆիզիոթերապիա
Վիրահատական բուժում
Առողջարանային բուժում
Էրգոթերապիա
Հոգեբանական ծառայություններ
Հոգեբուժական ծառայություններ
Լոգոպեդիա
Հատուկ մանկավարժություն

17 Բժշկական վերականգնում

Շահառուներին ծառայության մատուցման տեսակը՝ ըստ հաշմանդամության առաջացման պատճառների:

Հենաշարժողական
Լսողության
Խոսքի
Տեսողության
Այլ զգայական
Ախտորոշում
Դեղորայքային բուժում
Կինեզոթերապիա
Մանուալ թերապիա բուժական մերսում
Ճառագայթային բուժում
Քիմիոթերապիա
Ֆիզիոթերապիա
Վիրահատական բուժում
Առողջարանային բուժում
Էրգոթերապիա
Հոգեբանական ծառայություններ
Հոգեբուժական ծառայություններ
Լոգոպեդիա
Հատուկ մանկավարժություն

18 Բժշկական վերականգնում

Շահառուներին ծառայության մատուցման տեսակը` ըստ հաշմանդամության առաջացման պատճառների:

Սովորելու դժվարություն
Աուտիզմ
Մտավոր խնդիրեր
Հոգեկան առողջության այլ խնդիրներ
Այլ
Ախտորոշում
Դեղորայքային բուժում
Կինեզոթերապիա
Մանուալ թերապիա բուժական մերսում
Ճառագայթային բուժում
Քիմիոթերապիա
Ֆիզիոթերապիա
Վիրահատական բուժում
Առողջարանային բուժում
Էրգոթերապիա
Հոգեբանական ծառայություններ
Հոգեբուժական ծառայություններ
Լոգոպեդիա
Հատուկ մանկավարժություն

19 Պրոթեզաօրթոպեդիկ օգնություն, օրթոպեդիկ վերականգնողական և օժանդակ պարագաների տրամադրում

Շահառուներին ծառայության մատուցման տեսակը` ըստ հաշմանդամության առանձին խմբերի:

Հաշմանդամության 1-ին խումբ
Հաշմանդամության 2-րդ խումբ
Հաշմանդամության 3-րդ խումբ
Հաշմանդամ երեխա
Լսողական ապարատներ և ներդիրներ
Տեսողական ապարատներ
Հենակներ
Ձեռնափայտեր
Սայլակներ
Քայլակներ
Վերին վերջույթի պրոթեզ
Ստորին վերջույթի պրոթեզ
Աչքի պրոթեզ
Կրծագեղծի պրոթեզ
Այլ պրոթեզներ և պարագաներ
Օրթոպեդիկ կոշիկներ
Օրթեզներ
Ձայնաստեղծ սարքեր
Կանգնակներ
Վերոնշյալ պարագաների վերանորոգում

20 Պրոթեզաօրթոպեդիկ օգնություն, օրթոպեդիկ վերականգնողական և օժանդակ պարագաների տրամադրում

Շահառուներին ծառայության մատուցման տեսակը` ըստ հաշմանդամության առաջացման պատճառների:

Հենաշարժողական
Լսողության
Խոսքի
Տեսողության
Այլ զգայական
Լսողական ապարատներ և ներդիրներ
Տեսողական ապարատներ
Հենակներ
Ձեռնափայտեր
Սայլակներ
Քայլակներ
Վերին վերջույթի պրոթեզ
Ստորին վերջույթի պրոթեզ
Աչքի պրոթեզ
Կրծագեղծի պրոթեզ
Այլ պրոթեզներ և պարագաներ
Օրթոպեդիկ կոշիկներ
Օրթեզներ
Ձայնաստեղծ սարքեր
Կանգնակներ
Վերոնշյալ պարագաների վերանորոգում

21 Պրոթեզաօրթոպեդիկ օգնություն, օրթոպեդիկ վերականգնողական և օժանդակ պարագաների տրամադրում

Շահառուներին ծառայության մատուցման տեսակը` ըստ հաշմանդամության առաջացման պատճառների:

Սովորելու դժվարություն
Աուտիզմ
Մտավոր խնդիրներ
Հոգեկան առողջության այլ խնդիրներ
Այլ
Լսողական ապարատներ և ներդիրներ
Տեսողական ապարատներ
Հենակներ
Ձեռնափայտեր
Սայլակներ
Քայլակներ
Վերին վերջույթի պրոթեզ
Ստորին վերջույթի պրոթեզ
Աչքի պրոթեզ
Կրծագեղծի պրոթեզ
Այլ պրոթեզներ և պարագաներ
Օրթոպեդիկ կոշիկներ
Օրթեզներ
Ձայնաստեղծ սարքեր
Կանգնակներ
Վերոնշյալ պարագաների վերանորոգում

22 Մասնագիտական վերականգնում

Շահառուներին ծառայության մատուցման տեսակը` ըստ հաշմանդամության առանձին խմբերի:

Հաշմանդամության 1-ին խումբ
Հաշմանդամության 2-րդ խումբ
Հաշմանդամության 3-րդ խումբ
Հաշմանդամ երեխա
Մասնագիտական կողմնորոշում
Մասնագիտական կրթություն
Շարունակական կրթություն
Մասնագիտական հարմարվողականություն
Աշխատատեղի հարմարեցում
Աշխատանքի տեղավորում

23 Մասնագիտական վերականգնում

Շահառուներին ծառայության մատուցման տեսակը` ըստ հաշմանդամության առաջացման պատճառների:

Հենաշարժողական
Լսողության
Խոսքի
Տեսողության
Այլ զգայական
Մասնագիտական կողմնորոշում
Մասնագիտական կրթություն
Շարունակական կրթություն
Մասնագիտական հարմարվողականություն
Աշխատատեղի հարմարեցում
Աշխատանքի տեղավորում

24 Մասնագիտական վերականգնում

Շահառուներին ծառայության մատուցման տեսակը` ըստ հաշմանդամության առաջացման պատճառների:

Սովորելու դժվարություն
Աուտիզմ
Մտավոր խնդիրներ
Հոգեկան առողջության այլ խնդիրներ
Այլ
Մասնագիտական կողմնորոշում
Մասնագիտական կրթություն
Շարունակական կրթություն
Մասնագիտական հարմարվողականություն
Աշխատատեղի հարմարեցում
Աշխատանքի տեղավորում

25 Կրթական ծառայություններ

Շահառուներին ծառայության մատուցման տեսակը` ըստ հաշմանդամության առանձին խմբերի:

Հաշմանդամության 1-ին խումբ
Հաշմանդամության 2-րդ խումբ
Հաշմանդամության 3-րդ խումբ
Հաշմանդամ երեխա
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հասանելի գրականություն
Ժեստերի լեզվի ուսուցում
Բրայլյան այբուբենի ուսուցում
Հարմարեցված համակարգչային և կրթության կազմակերպման համար անհրաժեշտ այլ տեխնիկական միջոցներ
Դասագրքեր
Ձեռնարկներ
Մասնագիտական ուսուցում
Վերաորակավորում
Որակավորման բարձրացում
Վերապատրաստումներ
Թրեյնինգներ
Տնային պայմաններում կրթական ծառայություններ

26 Կրթական ծառայություններ

Շահառուներին ծառայության մատուցման տեսակը` ըստ հաշմանդամության առաջացման պատճառների:

Հենաշարժողական
Լսողության
Խոսքի
Տեսողության
Այլ զգայական
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հասանելի գրականություն
Ժեստերի լեզվի ուսուցում
Բրայլյան այբուբենի ուսուցում
Հարմարեցված համակարգչային և կրթության կազմակերպման համար անհրաժեշտ այլ տեխնիկական միջոցներ
Դասագրքեր
Ձեռնարկներ
Մասնագիտական ուսուցում
Վերաորակավորում
Որակավորման բարձրացում
Վերապատրաստումներ
Թրեյնինգներ
Տնային պայմաններում կրթական ծառայություններ

27 Կրթական ծառայություններ

Շահառուներին ծառայության մատուցման տեսակը` ըստ հաշմանդամության առաջացման պատճառների:

Սովորելու դժվարություն
Աուտիզմ
Մտավոր խնդիրներ
Հոգեկան առողջության այլ խնդիրներ
Այլ
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հասանելի գրականություն
Ժեստերի լեզվի ուսուցում
Բրայլյան այբուբենի ուսուցում
Հարմարեցված համակարգչային և կրթության կազմակերպման համար անհրաժեշտ այլ տեխնիկական միջոցներ
Դասագրքեր
Ձեռնարկներ
Մասնագիտական ուսուցում
Վերաորակավորում
Որակավորման բարձրացում
Վերապատրաստումներ
Թրեյնինգներ
Տնային պայմաններում կրթական ծառայություններ

28 Շահառուներին մատուղցվող այլ ծառայություններ

Շահառուներին ծառայության մատուցման տեսակը` ըստ հաշմանդամության առանձին խմբերի:

Հաշմանդամության 1-ին խումբ
Հաշմանդամության 2-րդ խումբ
Հաշմանդամության 3-րդ խումբ
Հաշմանդամ երեխա
Իրավաբանական խորհրդատվություն
Ֆինանսական խորհրդատվություն
Բժշկական խորհրդատվություն
Հոգեբանական խորհրդատվություն
Մասնագիտական խորհրդատվություն
Ձեռնարկներ
Աշխատաշուկայում առկա իրավիճակի վերաբերյալ
Դրամաշնորհների տրամադրում
Կացարանով ապահովում

29 Շահառուներին մատուղցվող այլ ծառայություններ

Շահառուներին ծառայության մատուցման տեսակը` ըստ հաշմանդամության առաջացման պատճառների:

Հենաշարժողական
Լսողության
Խոսքի
Տեսողության
Այլ զգայական
Իրավաբանական խորհրդատվություն
Ֆինանսական խորհրդատվություն
Բժշկական խորհրդատվություն
Հոգեբանական խորհրդատվություն
Մասնագիտական խորհրդատվություն
Ձեռնարկներ
Աշխատաշուկայում առկա իրավիճակի վերաբերյալ
Դրամաշնորհների տրամադրում
Կացարանով ապահովում

30 Շահառուներին մատուղցվող այլ ծառայություններ

Շահառուներին ծառայության մատուցման տեսակը` ըստ հաշմանդամության առաջացման պատճառների:

Սովորելու դժվարություն
Աուտիզմ
Մտավոր խնդիրներ
Հոգեկան առողջության այլ խնդիրներ
Այլ
Իրավանաբանական խորհրդատվություն
Ֆինանսական խորհրդատվություն
Բժշկական խորհրդատվություն
Հոգեբանական խորհրդատվություն
Մասնագիտական խորհրդատվություն
Ձեռնարկներ
Աշխատաշուկայում առկա իրավիճակի վերաբերյալ
Դրամաշնորհների տրամադրում
Կացարանով ապահովում
Անհրաժեշտ ծառայություն ստանալու համար ուղղորդում, միջնորդություն և աջակցություն

31 Խնամքի ծառայություններ

Շահառուներին ծառայության մատուցման տեսակը` ըստ հաշմանդամության առանձին խմբերի:

Հաշմանդամության 1-ին խումբ
Հաշմանդամության 2-րդ խումբ
Հաշմանդամության 3-րդ խումբ
Հաշմանդամ երեխա
Տնային պայմաններում
Շուրջօրյա
Ցերեկային կենտրոններում
Այլ

32 Խնամքի ծառայություններ

Շահառուներին ծառայության մատուցման տեսակը` ըստ հաշմանդամության առաջացման պատճառների:

Հենաշարժողական
Լսողության
Խոսքի
Տեսողության
Այլ զգայական
Տնային պայմաններում
Շուրջօրյա
Ցերեկային կենտրոններում
Տվյալ կազմակերպության տարածքում
Այլ

33 Խնամքի ծառայություններ

Շահառուներին ծառայության մատուցման տեսակը` ըստ հաշմանդամության առաջացման պատճառների:

Սովորելու դժվարություն
Աուտիզմ
Մտավոր խնդիրներ
Հոգեկան առողջության այլ խնդիրներ
Այլ
Տնային պայմաններում
Շուրջօրյա
Ցերեկային կենտրոններում
Այլ

34 Սոցիալական ներառման այլ ծառայություններ

Շահառուներին ծառայության մատուցման տեսակը` ըստ հաշմանդամության առանձին խմբերի:

Հաշմանդամության 1-ին խումբ
Հաշմանդամության 2-րդ խումբ
Հաշմանդամության 3-րդ խումբ
Հաշմանդամ երեխա
Սոցիալ-միջավայրային կողմնորոշում Սոցիալ կենցաղային հարմարեցում
Արվեստի միջոցով թերապիա կամ այլ մշակութային միջոցառումներ
Սպորտի և առողջ ապրելակերպի խթանման միջոցառումներ
Անկախ կյանքի հմտություններ
Հասարակական և արտադրական շենք-շինությունների նախագծում
Բնակելի տների և բազմաբնակարանային շենքերի կառուցում
Փողոցների, կանգառների և դրանց ենթակառուցվածքների կառուցում
Փողոցների, կանգառների և դրանց ենթակառուցվածքների շինարարական աշխատանքներ
Առողջապահական շենք-շինությունների կառուցում
Բնակելի և բազմաբնակարանային շենք-շինությունների կառուցում