Vychádzka Devín - Spätná väzba

Dobrý deň,


poprosím Vás o pár minút svojho času, pre vyplnenie dotazníka z organizovanej vychádzky. 

😎Spustenie dotazníkA😎