.

Segmentacja klientów | Piotr Koniusz

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
1

Określ wielkość klientów, których obsługujesz

Wybierz jedną odpowiedź w każdym wierszu
2

Zaznacz jakie środki transportu wykorzystują Twoi klienci

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi w każdym wierszu
3

Dokąd jeżdżą Twoi klienci? Zaznacz kierunki

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi w każdym wierszu
4

W jaki sposób można pozyskać zlecenia od Twoich klientów? Zaznacz dostępne możliwości

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi w każdym wierszu
5

Jakie specjalne potrzeby w odniesieniu do serwisu mają Twoi klienci?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi w każdym wierszu