.

Jedovaté rastliny a rastliny a huby s omamnými účinkami PZ

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Z ktorej rastliny sa vyrábajú tabakové produkty?

Vyberte jednu odpoveď
2

Ktorá rastlina z týchto dvoch sa nazýva Durman obyčajný?

Vyberte jednu obrázkovú odpoveď
3

Keby bolo na vás, povolili by ste Konopu siatu na Slovensku ako legálnu rekreačnú drogu?

4

Ktoré rastliny sa využívajú aj vo farmaceutickom priemysle?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
5

Od stupnice 1 do 5 zaznačte ako sú podľa vás nebezpečné drogy pre mladých ľudí.

1 - Vôbec nie sú nebezpečné , 5 - Sú veľmi nebezpečné, nikto by ich nemal brať