Učební strategie a aplikace znalostí


Děkuji, že jste si našli čas na vyplnění tohoto dotazníku. Vaše odpovědi mi pomohou lépe porozumět Vašim preferencím ohledně učebních strategií a schopnosti aplikovat naučené znalosti v praxi. Prosím, odpovězte co nejupřímněji a podle vašich skutečných zkušeností.

Spustit dotazník teď