.

Survey over Artificiële Intelligentie

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Wat is artificiële intelligentie?

Selecteer het juiste antwoord
2

In welke mate bent u voorstander van de toepassingen van artificiële intelligentie in het algemeen?

Geef uw beoordeling op een schaal van 1 tot 10
3

In welke sector wordt volgens u AI het meest toegepast?

Selecteer het juiste antwoord
4

Wat zijn volgens u de mogelijke gevaren van artificiële intelligentie?

Selecteer alle van toepassing zijnde antwoorden
5

Bent u voorstander van meer regulering rondom AI?

Kies of u voor of tegen bent
6

Welke verbeteringen zijn nodig voor de toekomst van AI?

Selecteer alle van toepassing zijnde antwoorden
7

Vreest u in de toekomst meer jobverlies door AI?

Kies één of meer antwoorden
8

Vindt u het gebruik van artificiële intelligentie in het onderwijs een goeie zaak?

Kies één of meer antwoorden