.

Omgang eenzaamheid

Hoe geven zorgverleners van Thebe Brabantpark vorm aan de preventie/behandeling van eenzaamheid bij de opname van een nieuwe zorgvrager?

Neemt u alstublieft een paar minuten de tijd om de volgende enquête in te vullen, het is volledig anoniem!

Beveiligd
1

Wat is uw leeftijd?

Kies één of meer antwoorden
2

Wat is uw functie binnen Thebe Brabantpark?

Bijvoorbeeld HBO-verpleegkundige etc.
3

Hoe lang bent u werkzaam bij Thebe Brabantpark?

4

In hoeverre bent u bewust bezig met het risico op eenzaamheid bij een nieuwe opname?

Kies één of meer antwoorden
5

Waaraan herkent u eenzaamheid bij een nieuwe zorgvrager?

6

Ik vind dat ik genoeg kennis heb om eenzaamheid bij nieuwe zorgvragers te kunnen voorkomen.

Kies één of meer antwoorden
7

Wat voor interventies past u zelf, als zorgverlener, toe om eenzaamheid bij een nieuw opgenomen zorgvrager te voorkomen?

Bijvoorbeeld vaker langs gaan bij de bewoner
8

Hoe zou u de aandacht voor 'preventie van eenzaamheid' binnen Thebe Brabantpark omschrijven?

Kies één of meer antwoorden
9

Welke verbeterpunten zijn er als het gaat over de preventie van eenzaamheid binnen Thebe Brabantpark?

10

Ik ga vaker langs bij een bewoner die net is opgenomen, dan de bewoners die hier al langer zijn.

Kies één of meer antwoorden
11

Het uiterlijk van de woning/ kamer speelt een grote rol bij het ontstaan van eenzaamheid.

Kies één of meer antwoorden
12

Thebe Brabantpark is in het bezit van voldoende activiteiten, zowel groepsgericht als individueel, om de eenzaamheid tegen te gaan.

Kies één of meer antwoorden
13

Als zorgverlener speel ik een grote rol bij het voorkomen van eenzaamheid na opname.

Kies één of meer antwoorden