Kriminalita v obci Ostrov

Milé kolegyně, milí kolegové, přátelé a  vážení občané města Ostrov, v rámci mého studia na vysoké škole ČVUT, kde studuji obor Civilní nouzové plánování, bych rád oslovil občany města Ostrov o vyplnění krátkého, anonymního dotazníku, kterým bych rád získal data, jejíchž účelem je získat přehled, jakým způsobem vnímáte kriminalitu a bezpečnost v našem malebném městě. Tímto krátkým dotazníkem bych Vás rád požádal o chvilku Vašeho času k zodpovězení 15 otázek. Výsledky průzkumu budou použity v mé diplomové práci, která hodnotí prevenci kriminality ve městě Ostrov a mohou být případně užitečné v dalším případném postupu v potírání kriminality ve městě Ostrov.

Tímto Vám velice děkuji za Váš čas a ochotu. Přeji Vám mnoho krásných dní a pokud možno žádné negativní zkušenosti s kriminalitou.

Aleš Kodajek

Spustit dotazník teď