.

Paříkovi Budoucnost

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
Otázky k rodině a budoucnosti

Kde si dokážeš představit, že naše rodina bude bydlet další čtyři roky?

1

Kde si dokážeš představit bydlet?

Místo
2

V kterém bytě/domě si dokážeš představit, že budeme bydlet?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
3

Dokážeš si představit, že ty nebo někdo jiný z rodiny by se při přestěhování do České republiky přestěhoval na internát?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
4

Koho z rodiny bys nejraději zabil/a?

5

Jak bys ohodnotil/a stav naší rodiny?

6

Kolik let bys chtěl/a ještě zůstat v Regensburgu?

Ohodnoť členy rodiny.

7

Tatínek/Luka

8

Maminka/Baru

9

Vojta

10

Jenda

11

Terezka

12

Madlenka

13

Kde by měla babička Jitka bydlet v případě stěhování?

14

Kde by měl tatínek pracovat při stěhování do Prahy?

A teď to hlavní 

15

Kde chceš bydlet?

Wählen Sie eine Antwort

Díky