.

Ankieta dotycząca jakości usług dostaw i obsługi klienta

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
1

Jak oceniasz jakość usług dostaw przedsiębiorstwa?

Proszę wybrać jedną opcję
2

Jak oceniasz obsługę klienta w obszarze logistyki?

Proszę ocenić w skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza bardzo niskie zadowolenie, a 10 bardzo wysokie zadowolenie.
3

Czy masz uwagi dotyczące poprawy aktualnych procesów logistycznych?

Proszę opisać swoje uwagi
4

Czy jesteś zadowolony/a z szybkości dostaw?

Proszę wybrać jedną opcję
5

Jak oceniasz kompetencje pracowników obsługujących dostawy?

Proszę ocenić w skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza bardzo niską kompetencję, a 10 bardzo wysoką kompetencję.
6

Czy zauważyłeś/aś jakieś problemy podczas odbioru dostawy?

Proszę opisać napotkane problemy
7

Czy dział obsługi klienta był pomocny w rozwiązywaniu ewentualnych problemów?

Proszę wybrać jedną opcję
8

Jak często korzystasz z usług dostaw tego przedsiębiorstwa?

Proszę wybrać jedną opcję
9

Czy uważasz, że ceny dostaw są adekwatne do świadczonych usług?

Proszę wybrać jedną opcję
10

Czy poleciłbyś/aś usługi dostaw tego przedsiębiorstwa innym osobom?

Proszę wybrać jedną opcję