Příprava strategie SCLLD 2021+ pro území MAS Podchlumí, z.s. - DOTAZNÍK pro neziskové organizace působící v území MAS

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

V současné době kancelář MAS připravuje novou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Uvědomujeme si, že bez Vaší spolupráce to nepůjde. V první fázi prosím vyplňte, jak jste spokojeni se současným stavem v oblasti svého působní, a poté i Vaše projektové záměry. Uveďte VŠECHNY potřeby, které máte, i když jsou zatím ve fázi dlouhodobé vize, bez jakékoli přípravy v plánu pro příštích cca 10 let.

Spustit DOTAZNÍK