.

Palliatieve zorg / Advance Care Planning

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
Palliatieve zorg / Advance Care Planning
1

Hoelang werkt u al in de zorg?

Kies één of meer antwoorden
2

Denkt u dat u genoeg kennis hebt over palliatieve zorg?

Kies één of meer antwoorden
3

Hoe vaak heeft u te maken met patiënten die palliatieve zorg nodig hebben?

Kies één of meer antwoorden
4

Vindt u dat er voldoende middelen en ondersteuning beschikbaar zijn voor palliatieve zorg op onze afdeling

Kies één of meer antwoorden
5

Bent u bekend met ACP (Advance Care Planning)

Kies één of meer antwoorden
6

Wat zijn volgens u de grootste barrières bij het uitvoeren van ACP (Advance Care planning) op onze afdeling.

Kies één of meer antwoorden
7

Wat zou de uitvoering van ACP (Advance Care Planning) op onze afdeling volgens u verbeteren

Kies één of meer antwoorden
8

Wat kan er volgens u verbeterd worden betreft palliatieve zorg en/of advance care planning op onze afdeling?

9

Heeft u nog andere opmerkingen of suggesties met betrekking tot palliatieve zorg of Advance Care Planning op onze afdeling?