.

Název systému pro podávání inovačních návrhů

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Vyberte název (názvy), které se Vám osobně nejvíce líbí

Vyberte jednu nebo více odpovědí, maximálně ale označte 5 odpovědi