Thuisarts.nl o

Allereerst bedankt dat u wilt deelnemen aan ons onderzoek. Het onderzoek gaat over de pagina ‘Ik rouw’ van thuisarts.nl. De site probeert bezoekers informatie te verstrekken over medische onderwerpen zodat zij aan de hand van de informatie bepaalde beslissingen kunnen nemen. De tekst van Thuisarts is bedoeld voor mensen die te maken hebben met een significant verlies waardoor ze te maken hebben met rouw. Wij hebben geprobeerd de pagina van thuisarts.nl te verbeteren en willen onderzoeken of de aanpassing daadwerkelijk als een verbetering wordt gezien door de doelgroep, namelijk mensen die te maken hebben met rouw. U krijgt straks de tekst over rouw te zien met een aantal stellingen om te beantwoorden. Deze stellingen kunt u beoordelen van ‘helemaal mee oneens’ tot ‘helemaal mee eens’.

Al uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en deze zijn niet naar u terug te herleiden. Voor vragen mail: J.l.a.borsboom@students.uu.nl

Wij vragen u de stellingen te beantwoorden vanuit het perspectief van het scenario dat hieronder staat beschreven.

Scenario:

U heeft recent uw oma verloren waar u een goede band mee had. Uw familie is erg verdrietig en iedereen lijkt het verlies op zijn eigen manier te verwerken. Behalve U, u weet niet zo goed wat u met uw verdriet aanmoet. U slaapt slecht, voelt zich schuldig dat u uw oma niet vaak genoeg bezocht heeft in het ziekenhuis en u heeft last van buikpijn. U wilt uw familie er niet mee opzadelen dus besluit u de thuisarts tekst over rouw te benaderen.

Enquête starten