Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Koktavost ve vztahu k sociální fobii

Sběr odpovědí byl ukončen.

Dobrý den,

předem Vám moc děkuji, že jste si našli čas na vyplnění mého dotazníku. Mé jméno je Simona Štěpánová a jsem studentkou třetího ročníku Speciální pedagogiky na MU, přičemž se specializuji na logopedii a surdopedii. Ve své bakalářské práci zkoumám vliv koktavosti na rozvoj sociální fobie a proto bych Vás ráda požádala o pomoc s vyplněním tohoto dotazníku. Neměl by zabrat více než 15 minut a je anonymní, takže ve svých odpovědích můžete být upřímní. Velmi si vážím Vaší pomoci a pokud na konci uvedete svůj email (čímž ale dotazník částečně ztratí anonymitu), ráda Vám po skončení výzkumu zašlu výsledky.

Přeji krásný den.

Simona Štěpánová

1 Pohlaví:
Povinná odpověď

2 Věk:
Povinná odpověď

3 Studium/povolání
Povinná odpověď

4 Pokud studujete, jaký obor:

Zbývá 250 znaků

5 Pokud pracujete, v jakém oboru:

Zbývá 250 znaků

6 Máte koktavost/zadrhávání/neplynulost řeči?
Povinná odpověď

7 Jakým stupněm byste ohodnotil/a svou koktavost?
Povinná odpověď

8 V jakém věku u Vás byla koktavost odhalena?
Povinná odpověď

9 Jak dlouho jste docházel/a na logopedii?
Povinná odpověď

10 Docházíte na logopedii stále?
Povinná odpověď

11 Má ve Vaší rodině koktavost ještě někdo další? (vyberte všechny hodící se odpovědi)
Povinná odpověď

12 Omezovala Vás někdy v průběhu života koktavost? (vyberte všechny hodící se odpovědi)
Povinná odpověď

13 Setkal/a jste se někdy s negativní reakcí na Vaši poruchu řeči? (vyberte všechny hodící se odpovědi)
Povinná odpověď

Teď už se tedy pustíme přímo do otázek ze života. Zamyslete se prosím, jak byste se v dané situaci cítil/a a jaké by Vám situace činila obtíže. Následně vyberte na škále nejvhodnější variantu.

14 Vyberte prosím, jak velké potíže vám způsobují následující situace:
Povinná odpověď

Vůbec
Minimálně
Občas
Poměrně často
Velmi často
Mám strach, že se ponížím a proto se vybýbám některým aktivitám nebo mluvení s lidmi
Vyhýbám se aktivitám, v kterých jsem v centru pozornosti
Mám strach, že se ztrapním nebo budu vypadat hloupě
Bojím se mluvit s lidmi, kteří jsou pro mě autorita (učitelé, zaměstnavatel)
Trápí mě červenání na veřejnosti
Stresují mě párty a další společenské události
Vyhýbám se mluvení s lidmi, které neznám
Mám strach, že mě ostatní hodnotí a kritizují
Ve společnosti dalších lidí se nadměrně potím
Vyhýbám se chození na párty/večírky
Mám strach mluvit s cizími lidmi
Vyhýbám se delším proslovům/monologům
Udělal/a bych cokoli, abych se vyhnul/a situacím, v kterých mě ostatní hodnotí
Silně mi buší srdce, když jsem ve společnosti
Bojím se dělat různé činnosti, když se na mě lidé dívají
Vyhýbám se mluvení s autoritami
Ze stresu se mi třesou ruce a přivádí mě to do rozpaků

15 Pokud chcete po skončení výzkumu zaslat výsledky, uveďte zde svůj email:

Zbývá 250 znaků

Děkuji Vám za vyplnění dotazníku a přeji pěkný den.