.

test přírodopis

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Napiš dva zástupce s proměnou dokonalou

2

vyjmenuj mi dva zástupce s proměnou nedokonalou

3

Co je to FOTOSYNTÉZA?

4

Vyjmenuj 3 druhy půdy.

Vyberte jednu nebo více odpovědí
5

napiš mi dva zástupce z vřeckovýtrusných

6

napiš mi dva zástupce ze stopkovýtrusných

7

Co obsahuje FOTOSYNTÉZA?

8

Co je to BOTANIKA?

9

Vyjmenuj mi dva druhy z výtrusných rostlin.

10

Vyjmenuj mi dva zástupce z kapradin.

11

vyjmenuj mi dva zástupce z přesliček.

12

vyjmenuj mi dva zástupce z plavuň.

13

co patří mezi nahosemenné rostliny?

14

vyjmenuj 4 české stromy.

15

vyjmenuj 4 cizokrajné stromy.