Hygiene op de Dorpsakker

Beste ouders/verzorgers van groep 1/2a, voor mijn opleiding doe ik onderzoek naar hygiëne in het kleuteronderwijs op de Dorpsakker. Voor de huidige beginsituatie van de school zou ik graag van u willen weten hoe u kijkt naar de huidige hygiëne voorzieningen, wat u goed vind gaan en wat u graag anders zou willen zien. Het invullen van deze enquete duurt ongeveer 5 min. Hartelijk bedankt voor uw medewerking!

Enquête starten