Freiburský osobnostný dotazník

Na nasledujúcich stranách tohto dotazníku je mnoho výpovedí o určitých postojoch, spôsoboch chovania a záujmoch. Môžete na ne odpovedať "súhlasím" alebo "nesúhlasím". Svoju odpoveď vyznačíte do záznamového listu krížikom (X) do príslušnej kolonky. To znamená, že pokiaľ odpoviete "súhlasím" dáte krížik do prvej kolonky (pod "súhlasím")

 

Napríklad:

Súhlasím Nesúhlasím

Svoje zdravie si majú ľudia chrániť X

 

Pokiaľ s uvedeným výrokom, konštatovaním nesúhlasíte, tak dáte krížik do druhej kolonky (pod "nesúhlasím):

 

Súhlasím Nesúhlasím

Deti v rodine je potrebné prísne trestať X

 

Všetky odpovede v dotazníku a v záznamovom liste sú očíslované, preto dávajte pozor, aby ste odpoveď vyznačili vždy pri položke podľa poradia. Odpovedajte na všetky položky. V dotazníku nie sú správne alebo nesprávne odpovede, pretože každý človek má právo na vlastný názor. Je však potrebné aby ste nevynechali ani jednu položku a odpovedali na všetky.

 

Pri vyplňovaní:

 

1. Neuvažujte, ktorá odpoveď by urobila lepší dojem, ale odpovedajte podľa vlastného názoru. Niektoré otázky sa Vám možno budú zdať príliš osobné, nenechajte sa odradiť, Vaše odpovede sú dôverné.

 

2.Nepremýšľajte dlho nad jednotlivými vetami, ale vyznačte prvú odpoveď, ktorá Vás napadne. Samozrejme, že tieto krátke otázky neberú do úvahy všetky zvláštnosti, niektoré Vám možno nebudú vyhovovať . Ale napriek tomu zakrúžkujte číslo u tej odpovede, ktorá je Vám najbližšia.

Spustiť dotazník