Powered by

Podpora dojčenia ako efektívna cesta k zdraviu matky a dieťaťa

Dobrý deň, milé mamy

Výživa materským mliekom od narodenia je základom pre podporu imunity a zdravý vývoj dieťaťa.

Som pôrodná asistentka s licenciou na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, profesionálna laktačná konzultantka, predsedníčka IPASK o.z. Naša organizácia združuje pôrodné asistentky a sympatizujúcu verejnosť, zastáva prirodzené pochody v živote ženy s dôrazom na obdobie tehotenstva, pôrodu, šestonedelia a podporuje zdravý vývoj dieťaťa, presadzuje holistický prístup v starostlivosti o matku a dieťa ako celok.

Prosím Vás o pár minút venovaných vyplneniu anonymného dotazníka, ktorého účelom je zmapovať aktuálnu mieru dojčenia a posilniť posolstvo podpory. Dotazník je určený matkám, ktoré porodili jedno, alebo viac detí za posledných 5 rokov. Za každé dieťa vyplňte samostatný dotazník. Odpovede na otázky, prosím, nech sú úprimné, pravdivým odrazom vašich skúseností s dojčením. Analýza získaných odpovedí a zistenie reálnej situácie v oblasti dojčenia môže výrazne pomôcť identifikácii nedostatkov, k pozitívnym zmenám v podpore dojčenia. Dojčenie nie je len záležitosťou matky. Je záujmom verejného zdravia, štátu, vlády, rodín, kvalifikovaných zdravotníkov a ostatných pracovníkov, ktorí sa venujú matkám. Cieľom je motivovať k inovatívnym krokom v praxi, zvlášť v práci pôrodnej asistentky, ktorá je kľúčovou profesionálkou v starostlivosti o matku a dieťa. Náplňou práce pôrodnej asistentky je príprava k dojčeniu so zameraním na úspešný štart a pokračovanie efektívneho dojčenia po pôrode. Vyhodnotenie dotazníka bude zverejnené na webe IPASK – Iniciatíva pôrodných asistentiek Slovenska a použité v príspevku na seminári pre zdravotníkov i verejnosť v Spišskej Novej Vsi 31.1.2020, na ktorý vás zároveň týmto srdečne pozývam. Prihlášky na uvedený seminár nájdete v pozvánke na www.ipask.sk (sestry a PA tiež na portáli SKSaPA) od novembra 2019.

Oceňujem Vašu ochotu zapojiť sa do zberu dát formou dotazníka a vopred ďakujem za spoluprácu.

Tešíme sa na stretnutie v januári 2020 v Spišskej Novej Vsi.

Mgr. Anastázia Furmanová

Spustiť dotazník