Prieskum informovanosti verejnosti o poskytovaní informovaného súhlasu

Vážení respondenti,


touto cesto u by som Vás chcel poprosiť o pomoc pri prieskume, ktorý sa zaoberá informovanosťou odbornej no i neodbornej verejnosti ohľadom poskytovania informovaného súhlasu v nemocničnom zariadení. Vyplnenie tohto dotazníka zaberie len pár krátkych minút, no Váš názor je pre tento prieskum veľmi dôležitý, preto Vás prosím aby odpovede, ktoré poskytnete bolo pravdivé. Dotazník je tvorený na základe anonymity, preto nie je dôležité nikde poznačiť svoje meno. Dotazník je zložený zo 16 otázok a pri každej z nich označte len jednu odpoveď.


Za Vašu pomoc a čas vopred ďakujem.


Bc. Denis Nahálka, študent MBA

Spustiť dotazník