Powered by

Program rozvoja obce Oravce 2023 -2029 Prieskum verejnej mienky

Vážení spoluobčania a priatelia obce Oravce,

vyjadrime spoločne svoj názor, zúčastnime sa procesu programovania a pomôžme naprogramovať rozvoj našej obce tak, aby sme do roku 2029 správne nasmerovali svoje ekonomické, ľudské aj iné zdroje do toho, čo máme „silné“ a jedinečné a do toho, čo nás trápi, čo treba riešiť pre spokojnosť nás všetkých a pre lepšie podmienky pre prácu, oddych a život v našej obci. Prvým krokom jevyplnenie dotazníka pre účel prieskumu vašich názorov a potrieb pri riešení Programu rozvoja našej obce do roku 2029. Priložený dotazník slúži k prieskumu verejnej mienky, názorom verejnosti jej postoju k problémom obce. Obec zaujímajú naše názory a návrhy ako tieto problémy riešiť a na čo sa prednostne zamerať..

Venujte niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka a pomôžte nám všetkým! Nevzdajte to!

Ďakujeme za vyplnenie dotazníka. Náš názor pomôže pri tvorbe stratégie rozvoja našej obce. Vyplnený dotazník Vás prosíme vyplniť a odoslať

najneskôr do 4. apríla 2022.

Spustiť dotazník