.

Dotazník o alergenovej imunoterapii

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Máte skúsenosti s alergénovou imunoterapiou?

Vyberte jednu z možností.
2

Ak áno, aké alergény sa týkala imunoterapia?

Odpovedzte textovou formou.
3

Ako by ste ohodnotili účinnosť alergénovej imunoterapie na stupnici od 1 do 10?

Vyberte počet hviezdičiek od 1 do 10.
4

Boli vám známe možné vedľajšie účinky alergénovej imunoterapie?

Vyberte jednu z možností.
5

Ak áno, aké to boli vedľajšie účinky?

Odpovedzte textovou formou.
6

Aké je vaše celkové hodnotenie alergénovej imunoterapie?

Vyberte jednu z možností.
7

Odporučili by ste alergénovú imunoterapiu iným ľuďom trpiacim na alergie?

Vyberte jednu z možností.
8

Prečo by ste odporučili alebo neodporučili alergénovú imunoterapiu?

Odpovedzte textovou formou.
9

Koľko času ste strávili podstupovaním alergénovej imunoterapie?

Odpovedzte textovou formou.
10

Aké sú vaše celkové dojmy z alergénovej imunoterapie?

Odpovedzte textovou formou.