.

Enquête over normen, waardes en behoeften van generatie X

Welkom en fijn dat je op het punt staat deze enquete in te vullen. Vanuit Six Figners doen wij onderzoek naar alle generaties. In deze enquete gaan we opzoek naar wie gen x is en wat hen onderscheid van andere generaties. Wij achten je gen x als je geboren bent tussen 1965 en 1980.

Beveiligd
Generatie X
1

Wat is jouw geboortejaar?

Selecteer een datum
2

Hoe identificeer je jezelf?

Kies één antwoord
3

Beschrijf wat jij allemaal weet over generatie X?

Wat is hun wereldbeeld, karakter e.d.
4

- Hoe kenmerk jij de Baby Boomers (1946-1964)? - Wat zijn volgens jou de verschillen tussen de Baby Boomers en Generatie X?

5

Ik kan mij identificeren in het karakter van Gen X dat ik hierboven heb omschreven.

Kies één antwoord
6

Waarom kun je jezelf wel/niet identificeren met het karakter dat je toeschrijft aan gen x?

7

Welke ontwikkelingen hebben jou gevormd tot wie je nu bent?

Komst van het internet, economische recessie, telefoonvrije jeugd, enz.
8

In hoeverre ben je trots op jouw generatie?

Beoordelingsschaal van 1 tot 5.
9

Wat doe je het liefste in je vrije tijd?

10

Ik zie mijn eigen toekomst positief tegemoet.

Kies één antwoord
11

Welke ontwikkelingen vind jij positief die zich nu ontwikkelen richting de toekomst?

M.b.t het klimaat, politiek, cultureel e.d.
12

Hoe kijk je naar de gelijkheid tussen man/vrouw binnen Gen X?

Opvoeding, carrière, gelijke kansen, salarissen e.d.
13

Hoe tolerant vind je gen X?

14

Wat hoop je over 10 jaar bereikt te hebben voor jezelf, de maatschappij of je kinderen/jongere generaties?

15

Hoe kijk je tegen de politieke situatie van Nederland aan?

Heb je vertrouwen in de politiek, de medemens e.d.
16

Hoe zou je later verzorgt willen worden, omschrijf je wenselijke leefsituatie op die leeftijd

zorg inkopen, mantel zorg, tehuis
17

Hoe kijk je aan tegen de ouderenzorg?

Let uit waarom.
18

Waar kan je 's nachts wakker van liggen?

Je pensioen, zorgcapaciteit, geopolitiek, klimaatverandering e.d.
19

Wat is volgens jou een van de grootste uitdagingen waar generatie X mee te maken heeft?

Kies uit de onderstaande opties.
20

In hoeverre houd je de technologische ontwikkelingen in de gaten?

Beoordelingsschaal van 1 tot 5.
21

- Welke technologische ontwikkelingen vind je interessant en welke vind je spannend?

Deep fakes, AI chat bots zoals Chat GPT e.d.
22

Hoe vaak gebruik je social media op een dag?

Kies uit de onderstaande opties. Denk aan Whats App, Facebook, Instagram, Linked In e.d.
23

Welke platformen gebruik je, met welk doel?

24

Kijk je nog regelmatig TV? Zoja, in welke vorm doe je dat het meest (Netflix, TV zenders, …)

25

In hoeverre vind je dat je op een positieve manier bijdraagt aan het klimaat?

Beoordelingsschaal van 1 tot 5.
26

In hoeverre kun je gewoontes aanpassen ten behoeve van het milieu?

Dus licht uitdoen als je weggaat, kort douchen, minder/niet per vliegtuig reizen, elektrisch rijden e.d.
27

Werk je momenteel. Zo ja; wat doe je? Zo nee; wat is de reden dat je niet werkt?

28

Hoeveel uur per week werk je

Kies één of meer antwoorden
29

Als het aan mij ligt werk ik mijn hele leven bij hetzelfde bedrijf.

Kies één antwoord
30

Hoe tevreden ben je over de huidige balans tussen werk en privéleven?

Beoordelingsschaal van 1 tot 5.
31

Wat doe je om werk en privé in balans te houden?

32

In hoeverre vind je jezelf ambitieus?

33

Wat betekend ambitie voor jou?

Vooruitgang boeken op carrière gebied, persoonlijk vlak e.d.
34

Rangschik de waardes van belangrijk naar minst belangrijk vanuit jouw persoonlijke oogpunt.

Sleep en laat vallen om de volgorde te wijzigen
35

Wat zou jij aan de toekomst willen veranderen als de toekomst maakbaar was?

36

Hoe kijken jongeren generaties naar gen x volgens jou?

Millennials (1981-1996), Gen Z (1997-2012), Gen Alpha (2012-heden)
37

Hoe kijken oudere generaties naar generatie X volgens jou?

Stille Generatie (1928-1945), Baby Boomers (1946-1964)
38

Voel je je wel eens veroordeeld door andere generaties?