.

Používání mobilních telefonů ve škole

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku, kterým chceme zjistit, jak v příštím školním roce řešit užívání mobilních telefonů Vašimi dětmi ve škole.

Zabezpečeno
1

Přeji si regulované používání mobilních telefonů ve škole žáky o přestávkách...

Vyberte jednu odpověď