Dojčenie a jeho význam pre zdravie matky a dieťaťa

Dobrý deň, chcela by som vás touto cestou poprosiť o pomoc a spoluprácu pri vyplnení dotazníka k mojej diplomovej práci s názvom „Dojčenie a jeho význam pre zdravie matky a dieťaťa”.

Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú použité k vypracovaniu výskumnej časti mojej diplomovej práce.

Dotazník je zameraný pre ženy, ktoré dojčili alebo aktuálne dojčia svoje deti.

Prosím, aby ste v dotazníku označili vami zvolenú odpoveď alebo odpovedzte na otázku slovom.

Ďakujem vám za váš strávený čas pri vyplňovaní dotazníka.

Mgr. Mária Balážová

Spustiť dotazník