Bezpečnosť farmakoterapie v detskom veku

Milí rodičia!

Som študentkou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a v mojej diplomovej práci sa venujem bezpečnosti farmakologickej liečby v detskom veku. Touto cestou Vás prosím o vyplnenie krátkeho anonymného dotazníka.

Spustiť dotazník