.

Stichting Achter de Regenboog

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen. 

Achter De Regenboog is een stichting die hulp biedt voor kinderen/jongeren die een dierbare hebben verloren. Kinderen kunnen trauma's oplopen als ze hun gevoelens niet hebben kunnen uiten over dit verlies in hun jeugd. Daarom gaat stichting Achter De Regenboog met groepjes kinderen in gesprek om samen te praten over de rouw. Ook organiseren ze activiteiten zoals lotgenotenweekenden en gezinsweekenden. 

Beveiligd
Waarom hebben mensen AdR nodig?
1

Bent u zelf eens een dierbare verloren?

Kies 1 antwoord.
Waarom hebben mensen AdR nodig?
2

Zou het je helpen als je bij het overlijden van een dierbare hulp zou krijgen van mensen om je rouw te verwerken?

Kies één antwoord
Waarom hebben mensen AdR nodig?
3

Zou je ook tijd vrij maken om met deze mensen te praten of bijvoorbeeld activiteiten te doen?

Kies één antwoord
Waarom hebben mensen AdR nodig?
4

Zo ja, waarom zou je het fijn vinden om met mensen te praten?

Leg het zo duidelijk mogelijk uit in je eigen woorden
Waarom hebben mensen AdR nodig?
5

Denk je dat als je met rouw hebt leren omgaan, je later makkelijker over rouw heen komt?

Kies één antwoord