Stakeholder relatie

WonenBreburg streeft ernaar om niet alleen huisvesting te bieden, maar ook om een positieve en duurzame relatie met haar stakeholders te onderhouden. In het kader van deze missie nodigen we u uit om deel te nemen aan onze enquête, gericht op het verzamelen van waardevolle inzichten over ons imago en onze relatie met u als belanghebbende.

Uw mening is cruciaal voor ons. Het biedt ons de kans om onze dienstverlening te evalueren en waar nodig te verbeteren. De enquête bestaat uit een reeks vragen die betrekking hebben op uw perceptie van WonenBreburg, onze communicatie, diensten, en de algehele kwaliteit van onze. Wij zijn geïnteresseerd in uw eerlijke en open mening, of deze nu positief of kritisch is.

De enquête zal ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag nemen en is volledig anoniem. Uw antwoorden zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gebruikt om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Uw feedback is een waardevolle bron van informatie voor ons, en wij waarderen uw tijd en inzet om ons te helpen in onze missie om de kwaliteit van wonen in onze gemeenschap te verbeteren.

Wij danken u bij voorbaat voor uw deelname en kijken uit naar uw waardevolle inzichten.


Enquête starten