Spørreundersøkelse hjemmeside

Vi setter stor pris på at du tar deg tid til å fylle ut dette spørreskjemaet.

Hvordan var din opplevelse av OK-service AS på følgende punkter:

Start Undersøkelsen Nå
Personopplysningsvern | Det er enkelt og gratis å lage en undersøkelse | © Survio 2023