.

Hodnocení 1. ročníku

Ahoj, máme konec školního roku, Tvého prvního roku v učebním oboru truhlář. Zkus nějak zhodnotit tento školní rok ...

Zabezpečeno
1

Jak bys ohodnotil/a aktuální atmosféru ve třídě TR1.A?

Vyberte 1 odpověď
2

Jak bys popsal/a vztahy mezi spolužáky ve vaší třídě?

Vyberte 1 odpověď
3

Jak často vzájemně spolupracujete na školních úkolech?

Vyberte 1 odpověď
4

Jak často dochází ve třídě ke konfliktům mezi spolužáky?

Vyberte 1 odpověď
5

Cítíš se ve třídě někdy osaměle?

Vyberte 1 odpověď
6

Cítíš se být nedílnou součástí třídního kolektivu?

Vyberte 1 odpověď
7

Dal Ti první rok studia oboru hodně "zabrat"?

Vyberte 1 odpověď
8

Jak hodnotíš obsah výuky odborných předmětů?

Vyberte 1 odpověď
9

Jak hodnotíte kvalitu výuky všeobecných předmětů (např. matematika, čeština)?

Vyberte 1 odpověď
10

Jak bys zhodnotil/a praktickou výuku v 1. ročníku?

Vyberte 1 odpověď
11

Který předmět bys nejraději ze svého rozvrhu vypustil/a?

Napiš pouze jeden předmět.
12

Zvol jeden předmět, o kterém si myslíš, že Tě něco skutečně v prvním roce naučil.

Vyber skutečně jen jeden
13

Co by jsi chtěl/a změnit ve výuce do přístího školního roku: