.

šport

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
Dotazník na zistenie záujmu žiakov 8.B triedy o šport.
1

Napíš aký šport hráš najradšej?

2

Aký je tvoj najoblubenejší šporetovec?

3

Uveď hviezdami ako rád športuješ

4

Aký je tvoj obľúbený tým z daného športu