Miljøundersøkelse 2016/2017

Hei!

Ved å svare på denne undersøkelsen kan du hjelpe oss å gjøre Sygna bedre!

Hvilke klassetrinn går du på?
Obligatorisk svar

Bor du på internatet?
Obligatorisk svar

Hvordan hørte du om Sygna?
Obligatorisk svar

Hva var grunnen til at du valgte Sygna?
Obligatorisk svar

1500 tegn gjenstår

Om du var på hospitering, fikk dette noe å si for at du valgte Sygna?
Obligatorisk svar

Om du var på blikjent-helg, fikk det noe å si for om du valgte Sygna?
Obligatorisk svar

Hvor lang reisetid er det mellom hjemstedet ditt og Sygna?
Obligatorisk svar

Var reisetida viktig for valg av skole?
Obligatorisk svar

Hva synes du om brødmåltidene på Sygna?

0/5

Hvordan liker du middagene på Sygna?

0/5

Har du et forslag til å gjøre måltidene enda bedre?

1500 tegn gjenstår

Hva synes du om fritidstilbudene på Sygna?
Obligatorisk svar

0/5

Hvilke fritidstilbud bruker du utenom Sygna?
Obligatorisk svar

Har du vært med på KRIK i år?
Obligatorisk svar

Hvis du har vært med på KRIK, hvordan har du opplevd samlingene?

0/5

Har du vært med i bibelgruppe i år?
Obligatorisk svar

Hvis ja, hvordan har du opplevd å være med i bibelgruppe?

0/5

Hvis du ikke har vært med i bibelgruppe, hva kunne man gjort for at du ville bli med?

1500 tegn gjenstår

Har du vært på mer enn tre torsdagsmøter dette skoleåret?
Obligatorisk svar

Hvordan har du opplevd å gå på torsdagsmøte?

0/5

Hvordan kunne torsdagsmøtene bli bedre?

1500 tegn gjenstår

Er du med i et møteteam?
Obligatorisk svar

Hvordan kan vi inkludere enda flere i møteteam?

1500 tegn gjenstår

Er det noe du savner på torsdagsmøtene?

1500 tegn gjenstår

Hva synes du om møteukene i år?

0/5

Hvor godt liker du å bo på internatet?

0/5

Dersom du ikke trives på internatet, vil du skrive noe om hvorfor?

1500 tegn gjenstår

Er lydnivået på internatet tilfredstillende i leksetiden?

Når gjør du lekser?
Obligatorisk svar

Er lydnivået tilfredstillende på nattestid?

Hva synes du om standarden på internatrom og bad?

0/5

Hva synes du om standarden på fellesrommene på internatet?

0/5

Hva kan gjøre standarden bedre?

1500 tegn gjenstår

Har du deltatt på mer enn 3 lørdagsarrangementer dette skoleåret
Obligatorisk svar

Hvordan har du opplevd lørdagsarrangementene dette skoleåret?

0/5

Hva kan gjøre lørdagsarrangementene bedre?

1500 tegn gjenstår

Hvordan har du opplevd fredagscaféen i år?

0/5

Hva kan gjøre fredagscaféen bedre?

1500 tegn gjenstår

Hvilke aktiviteter savner du på Sygna?

1500 tegn gjenstår

Hva er du ikke fornøyd med på Sygna?

1500 tegn gjenstår

Hva kan gjøre Sygna til et bedre sted å være?

1500 tegn gjenstår

Har du opplevd mobbing på Sygna dette skoleåret?
Obligatorisk svar

Hvilke karakter vil du gi til Sygna samlet sett?
Obligatorisk svar

0/5