SCHRÁNKA DŮVĚRY (Gymnázium, Jeseník, Komenského 281)

Tento dotazník slouží jako oznámení metodikovi prevence či k případnému navázání komunikace (mezi studentem a metodikem, eventuálně odbornou organizací). 


Obsah tohoto dotazníku bez předchozího souhlasu neuvidí nikdo jiný kromě školního metodika prevence: Mgr. Lukáš Krupička, 2. patro NG

Spustit dotazník teď