Hodnotenie spokojnosti zákazníka v reštaurácii Mrázik

Vážená respondentka, Vážený respondent,

moje meno je Sarah Černická a som študentkou Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu v Prešove. 


Dovoľujem si Vás požiadať o vyplnenie výskumného dotazníka, ktorý je zameraný na tému ,,Hodnotenie spokojnosti zákazníka v reštaurácii". Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú využité výhradne na výskumné účely. Verím, že podporíte môj výskum pravdivým vyplnením jednotlivých otázok. Vyplnenie Vám zaberie od 5 do 7 minút.

Za Váš čas venovaný skúmaniu tejto problematiky Vám veľmi pekne ďakujem.

S pozdravom Sarah Černická

Spustiť dotazník