Analýza možností využití umělé inteligence v oblasti human resources

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. V dotazníku se objevují zkratky AI - umělá inteligence a HR - human resources (oblast lidských zdrojů podniku). Průzkum je prováděn v rámci sběru dat pro bakalářskou práci a je anonymní.

Spustit dotazník teď