.

Dotazník Fingers UP

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
Fingers UP 1
1

Jakou značku/značky produktů jste na festivalu zaznamenali?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
2

Zaznamenali jste Hanáckou vodku?

Vyberte jednu odpověď
3

Jak často jste si všimli značky Hanácká vodka na festivalu?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
4

Měla značka podle vás výraznou prezentaci na festivalu?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
5

Jaký dojem na vás značka Hanácká vodka udělala?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
6

Koupili jste si nebo máte v úmyslu si koupit drink s Hanáckou vodkou?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
7

Kupujete Hanáckou vodku?

Vyberte jednu nebo více odpovědí