.

Kwestionariusz satysfakcji mieszkańców Częstochowy

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
Ankieta
1

Jak oceniasz jakość usług komunikacji miejskiej?

Wybierz jedną z opcji
2

Oceń swój poziom zadowolenia z dostępnością miejsc rekreacyjnych

Oceń swoje zadowolenie przy użyciu gwiazdek
3

Jak często korzystasz z lokalnych placówek kulturalnych (np. muzeum, teatr)?

Odpowiedz krótko
4

Co sądzisz o poziomie czystości i estetyki miasta?

Wybierz jedną z opcji
5

Czy uważasz, że Częstochowa oferuje wystarczającą ilość miejsc pracy?

Odpowiedz krótko
6

Jak oceniasz jakość edukacji dostępnej dla mieszkańców?

Wybierz jedną z opcji
7

Czy uważasz, że miasto zapewnia odpowiednią opiekę zdrowotną?

Wybierz jedną z opcji
8

Co sądzisz o możliwościach rozwoju zawodowego dostępnych w mieście?

Odpowiedz krótko
9

Jak oceniasz stan dróg oraz transportu drogowego w Częstochowie?

Wybierz jedną z opcji
10

Czy uważasz, że Częstochowa jest miejscem, w którym chciałbyś/chciałabyś mieszkać przez dłuższy czas?

Wybierz jedną z opcji
11

Proszę określić swoją płeć:

Wybierz jedną odpowiedź
12

Proszę zaznaczyć przedział wiekowy, do którego należysz:

Wybierz jedną odpowiedź
13

Proszę wskazać miejsce zamieszkania:

Wybierz jedną odpowiedź
14

Proszę wskazać swoje wykształcenie:

Wybierz jedną odpowiedź
15

Proszę wybrać swój obecny status zawodowy:

Wybierz jedną odpowiedź