Hodnocení stavu proškolených pedagogů v oblasti dopravní výchovy

Vážená paní učitelko, pane učiteli,

věnujte prosím několik minut svého času (max 15 min) vyplnění následujícího dotazníku, jež si klade za cíl hodnotit stav proškolených pedagogů ve školství a na základě vyhodnocení připravit další vhodné cesty, jak efektivně školám pomoci s výukou dopravně-bezpečnostních témat.


Děkujeme za Váš čas předem.


Váš Tým silniční bezpečnosti

www.dopravnivychova.cz


Spustit dotazník teď