Ankieta badająca pożądane kierunki ogłaszania naborów dla mieszkańców w ramach dodatkowych środków LGD Spisz-Podhale

Szanowny Panie / Szanowna Pani,

Zgodnie z przedstawioną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi procedurą ubiegania się o dodatkowe środki na realizację podejścia LEADER, LGD Spisz-Podhale może ubiegać o zwiększenie środków przeznaczonych na wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (poddziałanie 19.2) w maksymalnej wysokości 313 000,00 EURO (1 252 000 zł wg kursu euro 4zł)

Mamy czas do 30 czerwca aby przygotować odpowiednie dokumenty i aplikować o dodatkowe środki, z których będą mogli Państwo skorzystać, dlatego liczymy na wasze opinie, które pomogą odpowiednio podzielić te środki na przedsięwzięcia. Niezależnie od wyników ankiet, zgodnie z wytycznymi MRiRW minimum 35% tych środków będzie przeznaczone na przedsięwzięcie 1.1.8. Podejmowanie działalności gospodarczej w tym w branżach wskazanych jako kluczowe dla rozwoju obszaru i/lub wykorzystujących lokalne zasoby.

W związku z powyższym prosimy o zaznaczenie w ramach każdego celu maksymalnie jednego najbardziej preferowanego przedsięwzięcia w ramach którego Pana/Pani zdaniem należy przeznaczyć dodatkowe środki w ramach naborów lub przedsięwzięcia w ramach którego osobiście złoży Pan/Pani wniosek i wykaże pełną gotowość do jego realizacji.

Prosimy o poświęcenie kilku minut

na wypełnienie poniższej ankiety.

Rozpocznij ankietę teraz
Polityka Prywatności | Stwórz ankiety online za darmo | © Survio 2023